www.khalifashoes.co.il
חיפוש באתר
 
מוצרים לוהטים
1. כללי

1 .1 האתר
www.khalifashoes.co.il   ו/או www.khalifashoes.com (להלן האתר) הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת ע"י "נעלי כליפא". 
      השימוש באתר מוצע לגולשים כאשר הוא מותנה בקבלת התנאים ,ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב   
      להסכמה מצד הגולשים לכל התנאים ,ההתניות וההודעות.
      הגולש באתר מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.
      כל התכנים באתר, שמות המוצרים, המותגים, תמונות,מפרטים וכל הזכויות על התכנים שמורות לנעלי כליפא או לחברות המחזיקות בשם
      החברה או המותג.
      אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
 
1. 2.כל המבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי היינו מודע לתקנון האתר ומסכים לתחולתו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה,
      במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
      פעולה באתר משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
 
 
2. מי רשאי לבצע פעולת רכישה מבחינה פיננסית

   כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המופיעים באתר ו/ או כל גוף משפטי המאוגד או הרשום בישראל.
   והמוסמך לבצע פעולות רכישה באתר בכפוף לתקנון זה .
   פעולות רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד ,שהונפקו בישראל ע"י חברות אשראי הפועלות בישראל .
   תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה ע"י "נעלי כליפא" הוא קבלת אישור של חברת האשראי, אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש  
   לבצע את פעולת הרכישה-לביצוע עסקת הרכישה.
   לא התקבל אישור מחברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה ע"י הרוכש.
   לצורך השלמת פרטי הרכישה יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים ,לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו (אי-מייל) באתר האינטרנט מילוי הפרטים   
   הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה .

 
 
3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר 

  המוצרים הינם מוצרים חדשים באריזה מקורית.

  תנאי
מוקדם לבצוע פעולת הרכישה היא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה.
  היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד בצוע הרכישה ,
  לא תהיה "נעלי כליפא" מחויבת במכירת המוצר ,ולרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בכפוף לכך ש "נעלי כליפא" תודיע לרוכש על
  היעדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל-"נעלי כליפא" או תבטל כל חיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.


4. תצלומים באתר המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד.

   ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל.  התמונות הן להמחשה בלבד.במקרה
   של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום, המילים הכתובות בגוף מודעת המוצר גוברות של האמור 
   בכותרת המודעה.

5. המחירים באתר

   הינם סופיים
,  כוללים מע"מ, ואינם כוללים משלוח.


6. עדכוני מחירים 

   מתבצעים כל העת . שינוים אלה מצריכים עבודה מאומצת וקשה , אנושית מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה,
   השמטת ספרה, "נעלי כליפא" לא מתחייבת לספק מוצר/שירותים אלה.
   "נעלי כליפאי"  מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר /
   מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת , יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות , באמצעות
 מייל לכתובת store@khalifashoes.com.
 
7. מועדי הזמנה, אספקה ומשלוח :

   הרכישה תעשה בדואר רשום.

 

   בדואר רשום ברגע שהחבילה נשלחה ליעדה אנו לא מסוגלים להתחייב למועד הגעתה משום שהדבר תלוי אך ורק ברשות הדואר ואף צפוי כי המשלוח יתעכב.
   "נעלי כליפא" או מי מטעמה אינה אחראית לאיחורים בהספקת המוצרים והשירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה.
  ובכלל זה תקלות במערכת התקשורת, הטלפוניה או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, השבתות וכדומה.
  בנסיבות ובהן אספקת המוצר או השירות איננה אפשרית, רשאית "נעלי כליפא" אף לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו.
 
  באם לקוח מעוניין בדרך משלוח אחרת עליו ליצור קשר ישירות אל שירות הלקוחות במייל store@khalifashoes.com ואנו נשתדל לסייע בצורה הטובה ביותר.
  מרגע ביצוע הרכישה "נעלי כליפא" מתחייבים לשלוח את המוצר בהקדם האפשרי.
 
  דמי המשלוח יגבו מהלקוח בהתאם למקום מגוריו.
 
8. החלפת והחזרת מוצרים
   
   1. החלפה או החזרה תתבצע עם האריזה המקורית בלבד.
   2. ניתן למדוד את המוצרים אל שטיח או ריצפה נקיה לא יותא מ - 10 דקות.
   3. משלוח החבילה חזרה יעשה על חשבון הלקוח בלבד.
 
במקרה של החזרה - ניתן לשלוח את המוצר על תקופה שלא תעלה את היומיים מיום קבלת החבילה.

                             כל החזרה תחוייב בדמי ביטול של 5%, כפי שנקוב בלשון החוק (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010: סעיף 5) .

 
   יש לזכור - אנו מספקים את המוצרים ע"פ בקשתכם ואיננו אחראים לטעויות שנופלות עקב תיאור המוצר (מידה לא נכונה וכיוצא בזה), באם נפלה טעות חד
   משמעית מהצד שלנו ואנו הודנו בדבר,יזוכה הלקוח במלוא כספו אלא אם נצליח לתקן את הטעות ולהציע לו את המוצר הנכון - במקרה זה אנו נספוג את דמי
   המשלוח של המוצר.
 
   בכל מקרה של החזרה או החלפה, המוצר יתקבל ורק לאחר שייבדק ויימצא במצב כשיר וחדש - כי אז תותר ההחזרה או ההחלפה.
 
9. אחריות
 
    1.9. האחריות הינה רק על תקלות שמקורן במוצר ולא בדרך השימוש שבו. תקלות שנוצרו עקב שימוש לא הולם במוצר לא יענו.
 
    2.9. באחריות נעלי כליפא להחזיר את המוצר למצב שמיש ותקני, בשיקול "נעלי כליפא" בלבד יהיה אם יוחלט להשיב ללקוח מוצר חדש עבור מוצר פגום.
 
   3.9. לא יוכרז מצב של מוצר פגום מראש אם המוצר כבר עבר שימוש. (שימוש המוצר הינו אם אדם דרך ולו פסיעה אחת מחוץ לביתו או שימוש של מעל ל - 10
          דקות במוצר בתוך הבית על ריצפה או שטיח נקי).
 
   4.9. האחריות הינה לחצי שנה בלבד מעת רכישת הנעלים.
   אין אחריות לחדירת מים, גם לא במגפיים.
 
    

10. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט בכל מקרה של חילוקי דעות תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים , ישראל.

 
 

 
כניסה למערכת
 שם משתמש
 סיסמה
   
  שכחת סיסמה ?
סל הקניות
 0 מוצרים בסל הקניות

לעדכון על מבצעים וקבלת הנחות
הכנס אימייל
 
לשאלות ובעיות ניתן ליצור קשר במייל :
או בטלפקס: 02-6257027
 
כתובתינו : רח' יפו 44
ירושלים
 
תנאי שימוש | אודותינו | עצות טובות
מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC